Operácie komerčných bánk / Eva Horvátová - EKONÓM, Bratislava, 2004.
ISBN 80-225-1843-3
336 - skriptá vysokoškolské - banky - trh peňažný - Slovensko - operácie devízové - obchody - vklady termínované - tajomstvo bankové - úvery - analýza finančná - rentabilita - aktíva - riziko úverové - styk platobný - bankovníctvo - bankovníctvo elektronické - internetbanking - telefónbanking - obchod elektronický - mail banking - homebanking - sekuritizácia - bonita
vypožičaná K102826 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ