Financie územnosprávnych celkov / Erika Neubauerová - EKONÓM, Bratislava, 2006.
ISBN 80-225-2225-2
336 - financie - skriptá vysokoškolské - financie verejné - správa verejná - samosprávy - legislatíva - samospráva miestna - zdroje finančné - samospráva územná - rozpočet - Slovensko - štáty európske
vožná K102828 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ