Potenciál obnovitežných zdrojov energie : Slnko-Biomasa-Voda-Vietor / Emil Bédi - Fond pre alternatívne energie-SZOPK, Bratislava, 1996.
620.9 - energia - zdroje energetické - energia slnečná - biomasa - energia vodná - kolektory solárne - drevo - slama - bioplyn - rastliny energetické - elektrárne vodné - energia veterná - energia geotermálna - prostredie životné
vožná K102835 D
vožná K102836 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ