Zvolen a okolie : Turistický sprievodca / Ondrej Sliacky - ARTPRESS, Bansk  Bystrica, 1992.
ISBN 80-9004-33-0-5
908 - Zvolen - sprievodca turistický - dejiny
vožná K102844 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ