Prehľad technických materiálov : Príručka pre prax a pomôcka pre štúdium / Ján Korecký , Michal Knap prel. - Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1956.
Edícia Edícia hutníckej literatúry
620.18 - materiály technické - kovy - vlastnosti kovov - oceľ - zliatiny - liatina - železo - kovy drahé - materiály nekovové - nekovy - hmoty plastické - zinok - meď - hliník - olovo - cín - titán - celulóza - silikóny - guma - kaučuk - sklo - hmota keramická - drevo - papier - materiály technické - koža
voľná K83103 D
voľná K83104 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ