Nauka o materiálu / František Píšek - Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1959.
620.22 - kovy - zliatiny - vodivosť elektrická - sily elektromagnetické - magnetometria - žiarenie rontgenové - mikroskopy - mikroskop elektronový - faktografia - meď - hliník - titán - zinok - cín - olovo - nikel - kovy drahé - zlato - striebro - platina
voľná K82865 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ