Hlubinné dobývání ložisek : Hlubinné dobývání rud a nerudných surovin / Oldřich Trnka , Martin Vavro , Zdeněk Česák - Vysoká škola báňská, Ostrava, 1962.
622.2 - baníctvo - dobývanie - dobývanie nerastných surovín - ťažba - ťažba hlbinná - ruda - suroviny - suroviny nerastné - ložiská - ložiská nerastné - ložiská rudné
voľná K83608 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ