Ťažba a zdroje nerastných surovín / Anton Sopko - Alfa, Bratislava, 1983.
622.2 - baníctvo - ložiská - ložiská nerastné - ložiská ropy - ložiská rudné - suroviny - suroviny nerastné - ložiská uhoľné - zásoby - zásoby nerastných surovín
voľná K66738 D
voľná K82654 MC
voľná K82655 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ