Hlubinné dobývání rudných ložisek / Josef Herel , Vladimír Pokorný - SNTL, Praha, 1970.
622.2 - baníctvo - dobývanie - dobývanie nerastných surovín - ruda - kovy - kovy drahé - práce - práce trhacie - vrty - výztuž - výztuž banská - ložiská - ložiská rudné
voľná K82932 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ