Vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin / Miloš Kužvart , Miloslav Bohmer - Academia, Praha, 1972.
553 - geológia - ložiská - ložiská nerastné - suroviny - suroviny nerastné - vyhľadávanie - vyhľadávanie ložísk - ropa - plyn - plyn zemný - horniny - dokumentácia - dokumentácia geologická
voľná K82587 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ