Hlubinné dobývání mocných, ploše uložených uhelných slojí / Miloslav Mertlík - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1964.
622.2 - baníctvo - ťažba - ťažba uhlia - bane - bane uhoľné - revíry - revíry uhoľné - literatúra regionálna - Baňa Handlová - Baňa Nováky - Hornonitrianske bane - ložiská svetové
voľná K18383 D
voľná K82427 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ