Hornická příručka / Karel Neset , Oskar Dintr - SNTL, Praha, 1973.
622 - baníctvo - mechanika - mechanika hornín - geológia - geológia banská - ložiská - ložiská nerastné - meračstvo - meračstvo banské - choroby - choroby z povolania - teodolity - doprava - doprava banská
voľná K39144 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ