Základy hornictví / Bohuslav Stočes - Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1954.
622 - baníctvo - dejiny - dejiny baníctva - ložiská - ložiská nerastné - horniny - vŕtanie - vŕtanie hlbinné - prieskum - prieskum geologický - jamy - jamy banské - výztuž - výztuž banská - stroje - stroje banské - trhaviny - vetranie - vetranie banské - metán - plyny - plyny banské
voľná K82874 D
voľná K83115 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ