Strojnické tabulky / Bedřich Vrzal , kol - SNTL, Praha, 1972.
Edícia Redakce báňské a strojírenské literatury
621 - strojníctvo - tabuľky strojnícke - oceľ - kovy ťažké - kovy ľahké - hmoty plastické - papier - drevo - hmoty náterové - lepidlá - zváranie - guma
voľná K33644 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ