Strojírenská technologie : pro 1. a 2. ročník průmyslových škol elektrotechnických s denním studiem / Miroslav Hluchý , kol - SNTL, Praha, 1969.
621 - strojárstvo - učebnice stredoškolské - materiály technické - metalurgia - železo technické - pece vysoké - železo - meď - hliník - ortu - cín - zinok - materiály nekovové - hmoty plastické - guma - tvárnenie - tavenie - technológia strojárska - úpravy povrchové - ochrana proti korózii
vožná K82692 D
vožná K83177 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ