Mýty a legendy : Vikingovia / Gilles Ragache - Gemini, Bratislava, 1992.
ISBN 80-85265-44-3
mýty - legendy - Vikingovia - 292
neznáma K85264 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ