Detvan / Andrej Sládkovič , Emil Makovický ilustr. - Matica slovenská, Martin, 1952.
Edícia Hviezdoslavova knižnica
literatúra slovenská - poézia
K7232 MC
K27153 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ