Čierne bralo / Zane Grey , Ivan Krčméry prel. - Šport, Bratislava, 1991.
Edícia Western
ISBN 80-7096-171-6
literatúra americká - romány dobrodružné - Západ divoký
K83436 MC
K95793 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ