Lovkyně lebek na Šalamounových ostrovech / Caroline Mytingerová , Jaroslav Kraus prel. - Státní nakladatelství politické literatury, Praha, 1960.
cestopisy - ostrovy - ostrovy Šalamúnove - príbehy dobrodružné - 91
neznáma K17966 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ