Dejiny slovenskej literatúry / Dejin zahl. - Osveta, Bratislava, 1962.
dejiny - literatúra slovenská - 82 - Veľká Morava - osvietenstvo - feudalizmus - klasicizmus - štúrovci - realizmus - literatúra medzivojnová - Slovenský štát(1939-1945) - literatúra socialistická
voľná K14867 D
voľná K57880 D
voľná K95801 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ