Od Álp po Himaláje : s doslovom Kurta Diembergera / Hermann Buhl , Štefan Kýška prel. - Šport, Bratislava, 1965.
horolezectvo - 91 - cestopisy - Himaláje
vožná K20628 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ