Gróf Montecristo / Alexandre Dumas , Vladimír Roy prel., Imrich Polakovič ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1965.
literatúra francúzska - romány dobrodružné - 840-31
K21393 MC
voľná K21399 ML
voľná K38509 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ