Sedliaci / Wladyslaw Stanislaw Reymont , Rudolf Žatko prel., František Hübel ilustr. - Státní nakladatelství krásne literatury a umě, Praha, 1965.
Edícia Zlatý fond svetovej literatúry
literatúra poľská - romány historické - romány dedinské
K22000 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ