Sedliaci / Wladyslaw Stanislaw Reymont , Rudolf Žatko prel., František Hübel ilustr. - Slovenské vydavatežstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1965.
Edícia Zlatý fond svetovej literatúry
literatúra požská - romány historické - romány dedinské
K22001 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ