Ostrov zemetrasení / Klára Fehérová , Viola Szücsová prel. - Mladé letá, Bratislava, 1966.
Edícia Modré knižky
literatúra maďarská - romány dobrodružné
K23078 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ