Viking Vike / Runer Jonsson , Jaroslav Kaňa prel., Miroslav Cipár ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1969.
literatúra švédska - romány dobrodružné - 839.7-31(087.5)
K28831 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ