Život v starom Ríme / Gyorgy Urogdi , Ladislav Meislinger prel. - Obzor, Bratislava, 1971.
Edícia Veda a súčasnosť
dejiny - Rím - Rím staroveký - 937
neznáma K32339 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ