Nový gróf Monte Christo / Jules Verne , Ružena Jamrichová prel., Milan Veselý ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1973.
Edícia Knihy J. Verna
literatúra francúzska - romány dobrodružné
K37402 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ