Gróf Montecristo / Alexandre Dumas , Imrich Polakovič ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1965.
literatúra francúzska - romány dobrodružné - 840-31
K38508 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ