Jenny / Gerhard Hardel , Ľudmila Rampáková prel. - Mladé letá, Bratislava, 1975.
literatúra nemecká - romány dievčenské
K43751 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ