Nulové pásma / Bohdan Petecki , Štefan Drug prel. - Tatran, Bratislava, 1976.
literatúra požská - romány spoločenské - sci-fi
neznáma K45176 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ