Ortiež pravdy / Hans Hellmut Kirst , Ivan Cvrkal prel., Ivan Krčméry prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1977.
literatúra nemecká - romány detektívne
K48341 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ