Vzkriesenie Olympie / Vojtech Zamarovský , Otakar Pok ilustr. - Šport, Bratislava, 1978.
hry olympijské - dejiny - 796
vožná K54677 D
neznáma K54679 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ