Literárna rukovä - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1979.
literatúra slovenská - literatúra svetová - dejiny - 82/89 - 8/091
K58196 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ