Fyzika / Horst Kuchling , František Latka prel. - Alfa, Bratislava, 1980.
Edícia Edícia teoretickej literatúry
fyzika - mechanika - kinematika - dynamika - vlnenie - hydrostatika - akustika - zvuk - teplo - energia tepelná - optika - 53
K59739 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ