Slovenská gramatika : Opis jazykového systému / Eugen Pauliny - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1981.
jazyk slovenský - lexikológia - slová - druhy - druhy slovné - 801
neznáma K62991 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ