Zázračný jeleň : Z dávnych maďarských a uhorských povestí / Dénes Lengyel , Katarína Krážová prel., Viera Bombová ilustr. - Tatran, Bratislava, 1981.
literatúra maďarská - povesti
K63347 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ