Traja mušketieri / Alexandre Dumas , Helena Turcerová-Devečková prel. - Mladé letá, Bratislava, 1984.
Edícia Klub mladých čitatežov
literatúra francúzska - romány dobrodružné
K68377 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ