Nečakané dedičstvo : Doktor Ox / Jules Verne , Ľudmila Pikulová prel., Elena Šmatláková prel., Milan Veselý ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1984.
Edícia Knihy J. Verna
literatúra francúzska - romány dobrodružné
neznáma K69353 MC
K69354 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ