Leonko a lev / Wanda Chotomská , Hana Benediková prel., Teresa Wilbiková ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1985.
literatúra požská - rozprávky o zvieratkách
neznáma K71462 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ