Vysoké Tatry / Július Andráši - Šport, Bratislava, 1985.
Edícia Turistický sprievodca ČSSR
sprievodca turistický - Vysoké Tatry - vlastiveda Slovenska - 908
neznáma K71857 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ