Rozprávky / Wilhelm Hauff , Ladislav Šimon prel., Ivan Krenčey prel., Agneša Bakardžieva-Hložníková ilustr. - Tatran, Ko¨ice, 1985.
Edícia Otvor sa, rozprávka
literatúra nemecká - rozprávky
K72045 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ