Zemský kľúč : Povesti, rozprávky a povrávky z okolia Zvolena / Mária Ďuríčková , Ján Dressler ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1986.
literatúra slovenská - povesti historické - piesne ľudové - poézia - Zvolen
vypožičaná K73661 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ