Synovia Veľkej Medvedice : Harka. / Liselotte Welskopf-Henrich , Ľudovít Petraško prel., Zlatica Hlaváčová ilustr. - Tatran, Ko¨ice, 1986.
literatúra nemecká - príbehy indiánske
K73924 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ