Revolučnou cestou : Spomienky na roky 1938-1948 / František Mišeje - Pravda, Bratislava, 1988.
Slovensko - dejiny - fašizmus - vojna svetová II. 1939-1945 - SNP - Košický vládny program - 943.7
neznáma K78725 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ