Synovia Veľkej medvedice : Cez Missouri. / Liselotte Welskopf-Henrich , Eva Rosenbaumová prel., Jozef Cesnak ilustr. - Tatran, Ko¨ice, 1989.
ISBN 80-85174-02-2
romány dobrodružné - literatúra nemecká
Po mnohých ťažkostiach, dosiahne Morris oslobodenie svojho indiánskeho priateľa.
K79888 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ