Juhoslávia : Jadranské prímorie / Nina Heřmanová - Šport, Bratislava, 1989.
ISBN 80-7096-025-6
Juhoslávia - ruch cestovný - obyvatežstvo - hospodárstvo - sprievodca - sprievodca turistický - sprievodca praktický - sprievodca - 908
neznáma K80407 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ