Banská Bystrica a okolie : Vlastivedno-turistický sprievodca / Milan Gajdoš - Šport, Bratislava, 1989.
ISBN 80-7096-023-X
sprievodca - sprievodca praktický - sprievodca turistický - sprievodca vlastivedný - Banská Bystrica - 908
neznáma K80408 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ