Trojruža / Pavol Dobšinský , Ľudovít Fulla ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1973.
Edícia Klub mladých čitateľov
ISBN 80-06-00140-5
literatúra česká - rozprávky
K80538 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ