Bratislava : sprievodca / Helena Navrátilová - Šport, Bratislava, 1989.
ISBN 80-7096-024-8
sprievodca - sprievodca praktický - sprievodca turistický - sprievodca vlastivedný - Bratislava - 908
neznáma K80681 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ